Wij kunnen helaas geen nestjes pups meer fokken.   Finne is te oud en Ona is gesteriliseerd door complicaties bij de laatste bevalling.