9 juni : de pups zijn 7 weken oud.

 

Nala

 

 

Pilou

 

 

Pili

 

 

Beau

 

Pablo

 

Phygo

 

 

Mira